วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554

เจ้าสาวใบตอง

๒. จงอ่านบทกวีเรื่อง “เจ้าสาวใบตอง” แล้วตอบคำถามต่อไปนี้
   ๒.๑ แนวคิดของบทกวีต่อไปนี้คืออะไร (๔ คะแนน)
   ๒.๒ นักเรียนคิดว่ากวีมีน้ำเสียงอย่างไร เหตุใดจึงคิดเช่นนั้น ให้ยกตัวอย่างประกอบคำตอบ (๒ คะแนน)

เจ้าสาวใบตอง
                                          เธอเจ้าสาวใบตองในร่องสวน            
เคยขอนวลมาพอห่อข้าวขาว
จะออกทุ่งออกทางทุกครั้งคราว
ต้องห่อข้าวห่อของแล้วท่องไป
จึงยามหิวแกะห่อก็ข้าวหอม
ถึงกลางแดดแผดดอมก็หอมได้
ละคำเคยอิ่มหอมถึงหัวใจ
หอมแต่น้อยคุ้มใหญ่หอมไม่จาง

                                         รักเจ้าสาวใบตองในร่องสวน
เคยหวงนวลนักหนามาจำห่าง
กระแสลมโหมยุคทั้งรุกบาง
จนเริดทิศแรมทางอยู่ร้างโรย
อยู่ร้างโรยโดยทางของยุคใหม่
อยู่เหน็บหนาวกับสมัยซึ่งไห้โหย
อยู่รวดร้าวกับรักกระอักโอย
ดั้นและด้นจำนนโดยสถานเดียว
พบเจ้าสาวพลาสติกระริกระรี้
หว่างวิถีทางแยกปลอมแปลกเปลี่ยว
มากแต่ยิ้มยั่วใจให้ลดเลี้ยว
หลอกให้ลืมนวลเขียวเคยเคียงครอง

                                         โอ้เจ้าสาวใบตองในร่องสวน
ยุคฉะนี้เขียวนวลคงด่วนหมอง
ยินแต่เพลงพลาสติกระริกร้อง
หรือสิ้นเพลงใบตองเสียแล้วเอย       
 (กวีนิพนธ์รางวัลซีไรต์ปี ๒๕๓๘ เรื่องม้าก้านกล้วย ของไพวรินทร์ ขาวงาม)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น